حکیمانه

راههایی برای رسیدن به آرامش :

 

1) نـگاه کردن به عـَقـَب و تـَـشَـکـر از خـُـدا  

2) نـگاه کردن به جـِلـو و اِعـتِـماد به خـُـدا

3) نِگاه کردن به اَطـراف و خـدمت به خـُـدا

4) نـِگاه کردن به دَرون و پـِیـدا کـَردن خـُـدا

 

/ 0 نظر / 17 بازدید