خمیازه

دلیل دیگر خمیازه به غیر از خستگی ،کمبود اکسیژن در خون است .محققین در آمریکا
با بررسی بر ۲ گروه که شامل ۷۷ نفر بودند نشان دادند که در حین خمیازه دما در مغز
پایین آمده و همین امر توانایی سلولهای مغزی را بالا می برد.
  

 

تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

/ 0 نظر / 11 بازدید