کلامی از شیخ بهاییآدمی  اگر پیامبر هم باشد از زبان مردم

آسوده  نیست، زیرا :


اگر بسیار کار کند، می‌گویند احمق است !


اگر کم کار کند، می‌گویند تنبل است!


اگر بخشش کند، می‌گویند افراط می‌کند!


اگر جمع گرا باشد، می‌گویند  بخیل است!


اگر ساکت و خاموش باشد می‌گویند لال

است!!!


اگر زبان‌آوری کند، می‌گویند ورّاج و

پرگواست ..!


اگر روزه برآرد و شب‌ها نماز بخواند


می‌گویند ریاکاراست!!!و اگر نکند میگویند  کافراست و بی‌دین


لذا نباید بر حمد و  ثنای مردم اعتنا کرد


و جز ازخداوند نباید  ازکسی ترسید.


پس  آن باشید که دوست دارید.


شاد باشید ؛مهم نیست که این شادی چگونه قضاوت


شود.
>>
>>

/ 0 نظر / 6 بازدید