آموزنده

به گونه ای زندگی کنید که وقتی فرزندانتان به یاد عدالت ، صداقت و مهربانی می افتند، شما را در نظرشان تداعی شوید. ( جکسون بروان )

اگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شویم، روزی میرسد که بدترین گناهان را هم بدون خجالت و بشیمانی انجام میدهیم.

مفهوم تقوا پرهیز از گناه نیست بلکه نداشتن تمایل به ارتکاب آن است. ( جرج برناردشاو )

هیچ آرزویی نیست که مورد مخالفت دیگران قرار نگیرد. ( کوپرینک )

محبت همه چیز را شکست می دهد و خود شکست نمی خورد. ( تولستوی )

/ 0 نظر / 11 بازدید