سیزده نکته زیبا برای زندگی:

5) بدترین شکل دلتنگی برای کسی آن است که در کنار او باشی ولی بدانی هرگز به او نخواهی رسید.

 

۶) هرگز لبخند را ترک مکن حتی وقتی ناراحتی , چون هر کسی امکان دارد عاشق لبخند تو باشد.

 

٧) تو ممکن است در تمام دنیا یک نفر باشی ولی برای بعضی افراد همه دنیا هستی.

 

٨) هرگز وقتت را با کسی که حاضر نیست وقتش را با تو بگذراند مگذران.

 

٩)شاید خدا خواسته است که ابتدا بسیاری از افراد نا مناسب را بشناسی و سپس شخص مناسب را

بدین ترتیب وقتی یافتی بهتر میتوانی شکر گزار باشی.

 

١٠) به چیزی که گذشت غم مخور , به چیزی که پس از آن خواهد آمد لبخند بزن.

 

١١) همیشه افرادی هستند که تو را می آزارند با این حال همواره به دیگران اعتماد کن .

 فقط مواظب باش به کسی که تو را آزرده دوباره اعتماد نکنی.

 

١٢) خود را به فردی بهتر تبدیل کن و مطمئن باش که خود را می شناسی , قبل از اینکه شخص

دیگری را بشناسی و توقع داشته باشی که او تو را بشناسد.

 

١٣) زیاده از حد خود را تحت فشار مگذار. بهترین چیزها زمانی اتفاق می افتد که توقع نداری.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید