10روش برای افزایش رضایت در زندگی


 

1_لحظات روزانه زندگی را درک کنید.

2_از مقایسه بپرهیزید.

3_بیش از اندازه به پول،توجه نکنید.

4_اهداف معنادار داشته باشید.

5_در کارتان ابتکار به خرج دهید.

6_دوست پیدا کنید و به خانواده تان اهمیت دهید.

7_لبخند بزنید،حتی زمانی که حالش را ندارید.

8_طوری تشکر کنید که گویی واقعا قدردان هستید.

9_از خانه بیرون بروید و ورزش کنید.

10_بخشش را فراموش نکنید.

 

نویسنده : مشاوره خانواده - ساعت ۴:۵۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٢۶
 

1_لحظات روزانه زندگی را درک کنید.

2_از مقایسه بپرهیزید.

3_بیش از اندازه به پول،توجه نکنید.

4_اهداف معنادار داشته باشید.

5_در کارتان ابتکار به خرج دهید.

6_دوست پیدا کنید و به خانواده تان اهمیت دهید.

7_لبخند بزنید،حتی زمانی که حالش را ندارید.

8_طوری تشکر کنید که گویی واقعا قدردان هستید.

9_از خانه بیرون بروید و ورزش کنید.

10_بخشش را فراموش نکنید.

 

نویسنده : مشاوره خانواده - ساعت ۴:۵۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٢۶
 

1_لحظات روزانه زندگی را درک کنید.

2_از مقایسه بپرهیزید.

3_بیش از اندازه به پول،توجه نکنید.

4_اهداف معنادار داشته باشید.

5_در کارتان ابتکار به خرج دهید.

6_دوست پیدا کنید و به خانواده تان اهمیت دهید.

7_لبخند بزنید،حتی زمانی که حالش را ندارید.

8_طوری تشکر کنید که گویی واقعا قدردان هستید.

9_از خانه بیرون بروید و ورزش کنید.

10_بخشش را فراموش نکنید.

 

نویسنده : مشاوره خانواده - ساعت ۴:۵۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٢۶
 

1_لحظات روزانه زندگی را درک کنید.

2_از مقایسه بپرهیزید.

3_بیش از اندازه به پول،توجه نکنید.

4_اهداف معنادار داشته باشید.

5_در کارتان ابتکار به خرج دهید.

6_دوست پیدا کنید و به خانواده تان اهمیت دهید.

7_لبخند بزنید،حتی زمانی که حالش را ندارید.

8_طوری تشکر کنید که گویی واقعا قدردان هستید.

9_از خانه بیرون بروید و ورزش کنید.

10_بخشش را فراموش نکنید.

 منبع:www.zendegiian.persianblog.ir

/ 0 نظر / 17 بازدید