علل پیشرفت و پسرفت ملت ها( کشورها)

تفاوت کشورهای فقیر و ثروتمند در میزان منابع طبیعی قابل استحصال انها هم نیست؟

ژاپن کشوری است که سرزمین بسیار محدودی دارد که 80%ان کوه هایی است که مناسب کشاورزی و دامداری نیست اما دومین اقتصاد قدرتمند جهان پس از امریکا را دارد این کشور مانند یک کارخانه پهناور و شناوری میباشد که مواد خام را از همه جهان وارد کرده و به صورت محصولات پیشرفته صادر می کند.

مثال بعدی سوئیس است که کشوری که اصلا کاکائو در ان به عمل نمی اید اما بهترین شکلات های جهان را تولید و صادر می کند در سرزمین سرد و کوچک سوئیس که تنها در چهار ماه سال میتوان کشاورزی و دامداری انجام دادبهترین لبنیات و پنیر دنیا تولید میشود.

سوئیس کشوری است که به امنیت,نظم و سختکوشی مشهور است و به همین خاطر به گاوصندوق دنیا مشهور شده است(بانک های سوئیس)

افراد عالیرتبه ای که از کشورهای ثروتمند با همپایان خود در کشورهای فقیر برخورد دارند برای ما مشخص میکنند که سطح هوش و فهم نیز تفاوت قابل توجهی در این میان ندارند

نزاد و رنگ پوست نیز مهم نیستند زیرا مهاجرانی که در کشورهای خود برچسب تنبلی می گیرند در کشورهای اروپایی به نیروهای مولد تبدیل میشوند.

پس تفاوت در چیست؟

تفاوت در رفتارهایی است که در طول سال ها فرهنگ و دانش نام گرفته است. وقتی که رفتارهای مردم کشورهای پیشرفته و ثروتمند را تحلیل میکنیم متوجه میشویم که اکثریت غالب از اصول زیر در زندگی خود پیروی میکنند:

1-اخلاق به عنوان اصول پایه

2-وحدت

3-مسئولیت پذیری

4-احترام به قانون و مقررات

5-احترام به حقوق شهروندان دیگر

6-عشق به کار

7-تحمل سختی ها به منظور سرمایه گذاری آینده

8-میل به ارائه کارهای برتر و فوق العاده

و نظم پذیری و....


 

 

http://samane-paydar.blogfa.com

/ 0 نظر / 29 بازدید