قانون برای زندگی

 
www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
 بدانید که عشق بزرگ و پیشرفت بزرگ مستلزم خطر های بزرگ است.

 وقتی شکست می خورید، درسی که می گیرید را فراموش نکنید.

 این سه اصل را فراموش نکنید.
احترام به خود
احترام به دیگران
مسئولیت پذیری در مقابل آنچه که انجام می دهید.

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌

 به یاد داشته باشید که گاهی اوقات نرسیدن به چیزی که می خواهید شانس بزرگ زندگی تان است.

 قوانین زندگی را خوب یاد بگیرید تا اگر لازم شد آنها را به درستی بشکنید.

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌

اجازه ندهید که یک مشاجره ی کوچک به یک دوستی بزرگ لطمه بزند.

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌

 وقتی متوجه اشتباه خود شدید سریعاً برای تصحیح آن اقدام کنید.

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌

 هر روز زمانی را در تنهایی خلوت کنید.

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌

 نسبت به تغییر انعطاف پذیر باشید اما ارزشهای خود را فراموش نکنید.

 به یاد داشته باشید که گاهی سکوت بهترین جواب است.

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌

 زندگی خوب و شرافتمندانه ای داشته باشید تا وقتی پیر شدید و به گذشته نگاه کردید دوباره از آن لذت ببرید.

 داشتن فضای محبت آمیز در خانه اساس زندگی شماست.

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌
 وقتی با عزیزانتان اختلاف نظر دارید تنها به حال بپردازید و مشکلات گذشته را به میان نکشید.

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌

 دانش خود را با دیگران قسمت کنید. این راهی به سوی جاودانگی است.

 با زمین مهربان باشید.

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌

 سالی یک بار به جایی سفر کنید که تا به حال نرفته اید.

 به یاد داشته باشید که بهترین رابطه آن است که عشق تان برای هم ، از نیازتان به یکدیگر بیشتر باشد.

www.Iranvij.ir | گروه اینترنتی ایران ویج ‌

 میزان موفقیت خود را بر اساس آنچه که مجبورید از دست بدهید بسنجید.


 

 
/ 0 نظر / 9 بازدید