کاری کنید که خدا را خوش آید.

هموار کردن راه هایی برای بهروزی خاص از زندگی ممکن است مردم را خوشحال کند،اما شاید این بهروزی انسان را از مقصدی که مورد نظر خداوند باشد دور سازد.

طبیعی است که همه ما دوست داریم مورد قبول واقع شویم.بیشتر ما در ابتدای زندگی از جایی طرد شده ایم،این طرد شدگی همیشه دردناک است.

خاطرات تلخ آن باعث می شود دست به هر کاری بزنیم تا در آینده با چنین وضعی رو به رو نشویم.

ترس از طرد شدن موجب می شود که ما با آن به صورت عاطفی برخورد کنیم،نه عقلی،عقل موجب می شود که در آینده از کار خود رضایت داشته باشیم:اما احساسات و عواطف کاری می کند که فقط در لحظه،یا هم اکنون خوشحال باشیم و تصور کنیم که کار ما مفید است.

دوستان واقعی شما کسانی هستند که از خداوند سعادت شما را می خواهد.آنها دوست ندارند تا از شما استفاده کنند و یا از این که مورد استفاده آنها نبودید شما را دور بیندازند.

اگر بخواهید همیشه مردم را خوشحال کنید،زندگی شما پیچیده و سخت می شود،چون درخواست ها و انتظارات مردم متفاوت است.وقتی همه انرژی و وقت خود را صرف خوشحال کردن دیگران کنید،زندگی خودتان در معرض خطر قرار می گیرد.

به یاد بسپارید:

همیشه خداوند در مرحله نخست است.حتی اگر همگان از شما دوری کنند و یا شما را ترک کنند،خداوند کاری می کند که شما احساس تنهایی نکنید،چون او وعده کرده است که شما را تنها نگذارد


/ 0 نظر / 10 بازدید