اظهار پشیمانی در سایه خواب غفلت

خود بنده و نیز تک تک عزیزان بیننده این مطلب ،وقتی به گذشته خود می نگریم و آنرا بازبینی و مو شکافی می کنیم به این حقیقت تلخ بر می خوریم که ، ای کاش مثلا((به حرف معلمم گوش میدادم ،یا ای کاش فلان قطعه زمینو یا فلان چیزو می خریدم ویا کاش زمان کودکی و یا جوانی ما هم ،فلان قانون وجود داشت تا از منافعش برخوردار می شدیم))

 از این کاش ها و اما و اگرها زیاد هستند .ولی متاسفانه تعدادزیادی از ما ، از کارهای نکرده گذشته خود هنوز هم که هنوزه بطور جدی و عملی پشیمان نشده کماکان خود را به خواب غفلت زده ایم و منتظر هستیم تا زمان بگذرد باز اظهار پشیمانی کرده خود را مزمت کنیم!!!و یا منتظریم دیگران قدمی برای رفاه حال و آینده ما و فرزندانمان بردارند.

عزیزان من آیا مزمت خود و پشیمانی سودی برایمان داشته که این روش و طرز تفکر را ادامه می دهید و می دهیم ؟!!! مطمئنا نداشته و نخواهد داشت پس چه کار باید یکنیم؟ آیا بهتر نیست که از همین لحظه به فکر پیش بینی منبعی، برای تامین نیازهای آتی خود و فرزندانمان باشیم تا بعدا و چون گذشته اظهار پشیمانی نکنیم ؟ آیا بهتر نیست این فرصت طلایی را از دست ندهیم و از این فرصت ها به بهترین نحو بهره برداری کنیم؟آگاهی از نظر ارزشمند شما بازدید کنندگان محترم برایم فوق العاده اهمیت دارد لذا امیدوارم بنده را از نظر خودتان مطلع فرمائید.

/ 0 نظر / 16 بازدید