آموزش وارائه اطلاعات گوناگون

ارائه مطالب آموزشی مقطع ابتدایی و مطالب دیگر

باید ونباید های زندگانی
نویسنده : گیتی محمد بیگلو - ساعت ٢:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢
 

سه چیز در زندگی پایدار نیستند
رویاها

موفقیت ها
شانس


سه چیز در زندگی که وقتی از کف رفتند باز نمی گردند
زمان
گفتار
موقعیت


سه چیز ما را نابود می کنند
تکبر
زیاده طلبی
عصبانیت


سه چیز انسانها را می سازند
کار سخت
صمیمیت
تعهد


سه چیز بسیار ارزشمند در زندگی
عشق
اعتماد به نفس
دوستان


سه چیز در زندگی که هرگز نباید آنها را از دست داد
آرامش
امید
صداقت


خوشبختی زندگی ما بر سه اصل است
تجربه از دیروز
استفاده از امروز
امید به فردا


تباهی زندگی ما نیز بر سه اصل است
حسرت دیروز
اتلاف امروز
ترس از فردا


همیشه دلیل شادی کسی باش،نه شریک شادی او و همیشه شریک غم کسی باش، نه دلیل غم او
طبقه بندی: تکنیکهای موفقیت،