آموزش وارائه اطلاعات گوناگون

ارائه مطالب آموزشی مقطع ابتدایی و مطالب دیگر

lمن قدرتمندم
نویسنده : گیتی محمد بیگلو - ساعت ۸:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٢۱
 

من قدرتمندم:

0- من قدرتمندم،چون  امیدم به خداست.

 0-من قدرتمندم، چون  با اراده و پشتکار ، قادر هستم به آنچه

  می خواهم دست یابم.

0-من قدرتمندم،چون پدری زحمت کش و مادری مهربان دارم.

0-من قدرتمندم، چون می خواهم،می توانم و عمل میکنم.

0-من قدرتمندم،چون برنامه ریز،منظم وشجاع هستم.

0-من قدرتمندم،چون به اراده وتوان خود ایمان دارم.

0-من قدرتمندهستم،چون زود می خوابم وزود بیدار می شوم.

   ما قدرتمندیم،چون

       می توانیم


             می توانیم


                  و میتوانیم

 

منبع:www.omroatieh.persianblog.ir