آموزش وارائه اطلاعات گوناگون

ارائه مطالب آموزشی مقطع ابتدایی و مطالب دیگر

سخنان بزرگان درباره خوشبختی
نویسنده : گیتی محمد بیگلو - ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/٥
 

 

شاتو بریان

سعادت  مانند توپ فوتبال  است  وقتی  از ما دور می  شود  دنبال آن می دویم و وقتی  می ایستد با یک ضربه  آنرا از خود  دور می سازیم .

 مونترلان

قهرمان واقعی کسی  است  که سبب خوشی  دیگران می گردد.

شامفور

برای اینکه بشر بتواند  در دنیا خوشبخت زندگی کند باید از قسمتی از توقعات خود بکاهد

 


سیسرون

احمق  هیچوقت  سعادتمند نمی شود

ژوبر

امید جزیی از خوشبختی است

لردبایرون

خاطره یک خوشبختی  هرگز خوشبختی نخواهد بود  اما خاطره درد و رنج همیشه درد و رنج  است

منتسکیو

ما همیشه  دیگران را بیش  از  آن حدی که خوشبختند، خوشبخت تصور می کنیم

فلوریان

برای آنکه بتوانید خوشبخت زندگی کنید اسرار خود را به هرکس نگویید

لابرویر

گاه انسان  در مقابل بعضی  بدبختی ها  از خوشبختی خود احساس شرم می کند

هوراس

بندرت شخصی یافت می شود که بگوید همه عمرش خوشبخت زیسته است

پیردانی نوس

مردم هرگز خوشبختی خود را نمی شناسند، اما  خوشبختی دیگران  همیشه دیدگان شان مجسم است .

کتاوییرنر

عده ای از مردم ،تماشاگر خوشبختی اند و طول حیاتشان صحبت  از خوشبختی  می شنوند ، اما هرگز بدون آنکه  واقعا آن را بشناسند از جهان می روند.

فرانسیس بیکن

ما باید برای خوشبخت  زیستن موقعیتهای مناسب  ایجاد  کنیم،نه اینکه  در انتظار آن باشیم

بالزاک

اساس خوشبختیهای مادی  بر  اعداد و ارقام  بنا شده است